Dragon Ball Characters Styles Yamchu

Yamchu

yamchu_hair_01.jpg
Akira Toriyama, Shueisha
  • Band 1: Kapitel 7: Pilaw Saga
yamchu_hair_02.jpg
Akira Toriyama, Shueisha
  • Band 3: Kapitel 34: Großes Turnier
yamchu_hair_03.jpg
Akira Toriyama, Shueisha
  • Band 4: Kapitel 38: Großes Turnier
yamchu_hair_04.jpg
Akira Toriyama, Shueisha
  • Band 10: Kapitel 112: Red Ribbon Saga
yamchu_hair_05.jpg
Akira Toriyama, Shueisha
  • Band 14: Kapitel 166: Großes Turnier
yamchu_hair_06.jpg
Akira Toriyama, Shueisha
  • Band 18: Kapitel 213: Vegeta Saga
yamchu_hair_07.jpg
Akira Toriyama, Shueisha
  • Band 28: Kapitel 329: Trunks Saga
yamchu_hair_08.jpg
Akira Toriyama, Shueisha
  • Band 28: Kapitel 337: Cyborg Saga
yamchu_hair_09.jpg
Akira Toriyama, Shueisha
  • Band 36: Kapitel 430: Great Saiyaman Saga
yamchu_hair_10.jpg
Akira Toriyama, Shueisha
  • Band 42: Kapitel 518: Ending
Gast